Nieuwsbrief januari 2021

Beste vrijwilligers,

Allereerst hierbij de wens voor een gelukkig, gezond en voorspoedig 2021!

Het afgelopen jaar zijn er bij Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe voor de paardenpaarden suggesties voor verbeteringen ontvangen en er is hulp voor onderhoud aangeboden. Er zijn inspecties uitgevoerd om onveilige situaties te vinden en plannen gemaakt. Maar niet alle plannen konden uitgevoerd worden en blijven dus nog even liggen voor dit jaar. Wel zijn een aantal kleinere werkzaamheden verricht tussen de coronamaatregelen door.

De Stichting heeft voor het onderhoud van de paden subsidie ontvangen van “Veluweop1” en de gemeenten Apeldoorn en Barneveld. Het onderhoud aan de paden zou met vrijwilligers op de georganiseerde werkdagen gedaan worden en andere vrijwilligers zouden de paden met eigen tractoren en weidesleep weer keurig glad gaan trekken. De werkdagen konden helaas geen doorgang vinden, maar er kon wel meerdere malen gesleept worden. Ook heeft een aannemer met groot materieel een pad machinaal gesnoeid en vrijgemaakt van sterke begroeiing om de doorgang te verbeteren. Een goed en snel alternatief. Aan het eind van het jaar hebben we weer een aantal paden met de grote bladblazer vrijgemaakt van gevallen bladeren en werd het pad weer zichtbaar. Individuele snoeiactiviteiten hebben ook plaatsgevonden.

Met vrijwilligers in kleine -coronaproeve- groepjes zijn een aantal opstaphulpen bij doorgangshekken geplaatst om zo een goede en veilige doorgang mogelijk te maken. Deze opstaphulpen worden erg gewaardeerd omdat na het afstappen voor het openen van het hek ruiters makkelijker weer kunnen opstijgen zonder deze hulpen.

De Provincie Gelderland laat ruitersluitingen plaatsen op 5 toegangshekken om zo de hekken onder het zadel te kunnen openen. De Stichting wil gaan realiseren dat bij alle toegangshekken in het gebied tussen de Amersfoortseweg, Otterloseweg en N310 ruitersluitingen en opstaphulpen geplaatst worden. Als de Coronamaatregelen het toelaten kunnen we dit misschien al op een komende werkdag in het voorjaar gaan doen.

In het veld zijn door de vrijwilligers de 4 rustpunten geplaatst die gesponsord zijn door het Toeristisch Platform Apeldoorn en Go Barneveld. Een rustpunt bestaat uit een zitbank, een aanbindhek voor de paarden en een opstaphulp. In goed overleg met Staatsbosbeheer zijn 4 fraaie uitzichtpunten gekozen voor deze rustpunten. Vanuit individuele contacten en meldingen op sociale media is er veel waardering voor deze rustpunten door gebruikers en dat zijn niet alleen ruiters en menners zo blijkt. De Stichting heeft ook een financiële bijdrage geleverd voor de realisatie van deze rustpunten.

Veel van de ruiter- en menpaden worden steeds smaller, wat het slepen of egaliseren door vrijwilligers moeilijker maakt. Door erosie, waterplekken en zwijnenpoelen zijn slechte plekken in de paden ontstaan die bijgewerkt moeten en waar eigenlijk het afgelopen jaar te weinig aandacht aan besteed kon worden. Om nu een flinke inhaalslag te maken is een aannemer gevraagd om met groot professioneel materieel de paden te egaliseren en op breedte te brengen. Een flink deel van het ontvangen subsidiegeld van de Gemeente Barneveld en Toeristisch Platform Apeldoorn wordt dan gebruikt om te investeren in kwalitatief goede paden die aantrekkelijk zijn voor de lokale gebruikers en gebruikers van buitenaf die het mooie natuurgebied ook bezoeken. Het vervolgonderhoud van de bijgewerkte paden kan dan door vrijwilligers of aannemers effectiever en goedkoper gedaan worden. Na overleg met Staatsbosbeheer gaat de aannemer Schriek en Hol uit Harskamp vanaf 14 januari al met een shovel de paden op orde brengen in het gebied tussen Hoog Buurloo en de provinciale weg N310. Ook de paden ten noorden van de A1 worden meegenomen bij de werkzaamheden. De komende weken is de shovel aan het werk op de paden.

Een complicerende factor voor de plannen van de Stichting is het verloop van het project Recreatiezonering op de Veluwe. Het is niet duidelijk welke paden hierin betrokken worden, of er paden gesloten gaan worden en welke parkeerplaatsen worden aangewezen als startpunt van routes. Op de aangewezen parkeerplaatsen wil de stichting aanbindhekken en opstaphulpen plaatsen, voorlopig worden materialen gereserveerd om 5 locaties te voorzien. De stichting wil de ontwikkelingen zo goed mogelijk volgen en de belangen van de paardenvrienden naar voren te brengen. De inzet blijft voor het op kwaliteit houden van de infrastructuur en voorzieningen in het prachtige natuurgebied en zo veel uitrij mogelijkheden mogelijk maken. Meer informatie over de recreatiezonering op de website:   http://magazine.gelderland.nl/zonering-veluwe

De plannen voor de activiteiten van de Stichting voor het onderhoud en aanbrengen van voorzieningen liggen klaar. Opstaphulpen zijn er, ruitersluitingen kunnen besteld worden, materialen voor aanbindhekken zijn er al, vrijwilligers om de paden te slepen en te bladblazen zijn er ook. Maar wanneer de plannen uitgevoerd kunnen worden is nog onzeker. Met een blik op de kalender voor het begin van het broedseizoen en in afwachting van verlichting van de coronamaatregelen hoopt de Stichting toch nog voor Pasen een werkdag te kunnen organiseren. Er is werk genoeg en veel handen maken licht werk. Zodra er mogelijkheden zijn om aan de slag te kunnen gaan komt er een mailing met meer details van wat, waar, wie en wanneer.

Het zou gezellig zijn elkaar weer te ontmoeten en te werken aan de paden op onze prachtige Veluwe. Tot ziens en blijf gezond!!

Met vriendelijke groet
Stichting Paardenvrienden Midden-Veluwe
Jaap van den Ende

Aanvullingen van Staatsbosbeheer

Aanpassing op ruiter- en menpad Kootwijkerbovenbos

Aan een ruiter- en menpad vlakbij Radio Kootwijk ligt een zeer kwetsbare locatie m.b.t. flora en fauna. Op deze locatie kunnen we het ruiterpad niet goed onderhouden, verbrede of er watergaten maken gezien de kwetsbare vegetatie in de bermen en heide naast het pad. Om deze plek meer rust te geven passen we op deze locatie het tracé aan. De werkzaamheden zullen binnenkort uitgevoerd worden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbrief. Bookmark de permalink.