Over ons

Tussen de gemeenten Apeldoorn en Barneveld ligt een intensief ruiter- en menpadennetwerk bekend als Midden Veluwe. Staatsbosbeheer heeft aangegeven niet langer verantwoordelijk te kunnen zijn voor het beheer van de ruiter- en menpaden op haar gebied. Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe is opgericht om het beheer en onderhoud over te gaan nemen.

Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe is ontstaan na de eerste succesvolle werkdag met vrijwilligers op het padennetwerk bij Staatsbosbeheer. Ongeveer 50 vrijwilligers waren op 5 locaties actief met het snoeien van de begroeiing. Na de duidelijke waarschuwing van Staatsbosbeheer dat het padennetwerk gesloten zou worden indien een derde partij niet het onderhoud zou overnemen is de stichting opgericht. De stichting richt zich primair op het onderhoud van het padennetwerk van Midden Veluwe met behulp van vrijwilligers en aanvullende subsidies voor het inhuren van aannemers met grotere machines voor het zware werk. De stichting voert steeds overleg met Staatsbosbeheer over de uit te voeren werkzaamheden en de contractuele voorwaarden hiervan. De ambities van de stichting zijn:

  • Uitvoeren van onderhoud aan het padennetwerk met vrijwilligers en waar nodig aangevuld met professionele krachten
  • Het toegankelijk en veilig houden van het padennetwerk
  • Het inrichten van rustplaatsen met aanbindhekken en opstaphulpen om het gebied extra aantrekkelijk te maken voor gebruikers uit binnen- en buitenland
  • Het op orde brengen van het knooppuntensysteem door ontbrekende markeringen te plaatsen en het systeem ook te digitaliseren voor het gebruik in routeplanners en smartphones
  • Het aantrekkelijk maken van parkeerplaatsen met voorzieningen om een spreiding van de gebruikers over het gebied te bevorderen
  • Het opzetten van een efficiënte organisatie voor beheer en onderhoud vastgelegd in logboeken voor controles
  • Het verbinden van de vrijwilligers met gezamenlijke onderhoudsactiviteiten

De stichting heeft subsidies ontvangen van de gemeenten Apeldoorn en Barneveld voor het uitvoeren van onderhoud met vrijwilligers. Er wordt gezocht naar een duurzaam model om het onderhoud ook op lange termijn zonder deze subsidies te kunnen uitvoeren.