Home

Stilte na de storm?

Nadat de stormen zijn uitgeraasd is het zeker niet stil in het bos. De geluiden van kettingzagen, vallende bomen, tractoren en auto’s zijn te horen in het bos. De medewerkers van Staatsbosbeheer zijn volop bezig met het vrijmaken van de paden van omgewaaide bomen, uitgewaaide kronen en takken.
Voor het gebied Midden-Veluwe hoopt Staatsbosbeheer het komende weekend het merendeel van de paardenpaden weer vrijgemaakt te hebben van bomen en takken. Dan blijft het nog steeds oppassen in het bos vanwege de vastzittende afgebroken takken en boomkronen die met wind en regen alsnog kunnen vallen. Volgende week zal ook nog aandacht zijn voor deze nog gevaarlijke hangende takken en boomkronen, ook wel bekend met de naam “widowmakers”.
Eind volgende week zijn de opruim- en zaagwerkzaamheden naar verwachting afgerond. Dan wordt gekeken en overlegd welke werkzaamheden door de vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden om de paardenpaden weer in goede conditie te krijgen. Hierover zullen we weer berichten.
Wees voorzichtig in het bos de komende weken.

Nieuws van Staatsbosbeheer

Advies na de storm: ga niet naar het bos (staatsbosbeheer.nl)
21 februari 2022

Vrijdag raasde storm Eunice over ons land, met als gevolg veel omgewaaide bomen. Staatsbosbeheer adviseert daarom deze week het bos zoveel mogelijk te mijden. De kans op takbreuken is groot, nu het nog flink waait. En het vrijmaken van wegen en paden duurt op sommige plekken nog 1 tot 2 weken. Bezoekers zijn van harte welkom in onze ‘open’ natuurgebieden zoals de duinen, polders, uiterwaarden en heide.

Takbreuken
De gevolgen van de storm zijn in elk gebied anders. Boswachters inventariseren de bossen en letten dan vooral op mogelijk gevaarlijke situaties, zoals half omgewaaide en hangende bomen en takbreuken. Dat zijn afgebroken takken die nog in de boom hangen en bij het kleinste zuchtje wind naar beneden komen.

Werkzaamheden
Overal zijn boswachters aan het werk. Omgewaaide bomen op doorgaande wegen en op rasters van gebieden waar grazers lopen, halen we zo snel mogelijk weg. De overige paden volgen in de loop van komende weken. Houd de lokale berichtgeving in de gaten voor gedetailleerde informatie. Of volg de boswachters via social media of boswachtersblogs.

Gevarieerd bos
Er zijn aardig wat bomen omgewaaid, maar geen grote vlakken. Het bos is beter bestand tegen stormen dan enkele decennia geleden. Dit is het gevolg van bosbeheer waarbij we streven naar meer variatie in leeftijd en soorten bomen.Nieuwsbrief februari 2022
Stichting paardenvrienden Midden-Veluwe

Het plaatsen van de nieuwe vierkante markeringspalen is een belangrijke stap in de uitrol van een groot ruiter- en men-netwerk van routes en paden wat de gehele Veluwe moet gaan omvatten. Dit netwerk wordt geheel gedigitaliseerd aangeboden om te kunnen gebruiken met smartphone, routeplanner etc. Op de site van www.ruiterenenmennen.nl zijn de knooppunt nummers al aangepast. Meer info voor routes op de rest van de Veluwe is te vinden op https://www.visitveluwe.nl/routes-op-de-veluwe/paardrijden-op-de-veluwe .

Noodgeval:
bel 112

Dode of aangereden wild langs de weg:
bel 0900-8844 politie (geen spoed)

Doden dieren of een vuilstort in het bos (langs de routes):
Bel het calamiteitennummer van Staatsbosbeheer 06-11882512 (let op naar dit nummer kan je alleen bellen niet sms’en of WhatsAppen)

Vragen over de ruiter en menroutes:
Mail naar : info@paardenvriendenveluwe.nl