Home

Klik voor het laatste nieuws op de berichten in de rechterkolom

25-01-2024
Uitnodiging inloopmiddag over rustgebieden voor broedvogels:
Het gaat niet goed met de Veluwse natuur.
Daarom is Provincie Gelderland op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. Samen met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers is een recreatiezoneringsplan opgesteld. De komende tijd worden maatregelen uit het plan stap voor stap uitgevoerd. Het inrichten van rustgebieden voor broedvogels op o.a. het Kootwijkerzand en Stroese Heide tijdens het broedseizoen is een van de maatregelen. Zo werken we samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

Graag nodigen wij u uit voor een inloopmiddag in de werkschuur van Staatsbosbeheer. U bent welkom op vrijdag 9 februari van 16:00 uur tot 18:00 uur.
Tijdens deze inloopmiddag informeren we u graag over de uitvoering van de maatregelen uit het recreatiezoneringplan in uw omgeving. Het gaat o.a. om de inrichting van rustgebieden voor broedvogels in een deel van het Kootwijkerzand en op de Stroese Heide van 15 maart tot 15 juli. Met als doel dat vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit ruimte en rust krijgen om hun nest met jongen op de grond groot te brengen en tot broedsucces te komen.

In de werkschuur zullen een aantal tafels worden ingericht met informatie over de maatregelen en de vogels waarvoor we dit doen. Bij deze tafels kunt u vragen stellen aan collega’s van Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland ook de gemeente Barenveld is aanwezig.

Adres werkschuur Staatsbosbeheer:
Werkschuur Staatbosbeheer Lovinklaan 2a 3775 KW Kootwijk

Aanvullingen van Staatsbosbeheer:

Campagne blijf op de paden.
We komen helaas nog heel regelmatig ruiters en/of menners tegen buiten de ruiterpaden. Daarom start Staatsbosbeheer deze zomer een campagne m ruiters en menners bewuste te maken van het fantastische netwerk wat we hebben en waarom het belangrijk is om op de ruiter- en menpaden te blijven. Daarom nogmaals de oproep: gebruik alleen de ruiter- en menpaden en laat daarmee zien dat ook jij supporter bent van Stichting Paardenvrienden Veluwe en alle vrijwilligers die zich inzetten voor het netwerk op de Midden-Veluwe.

Wanneer bel je wie?

Noodgeval:
bel 112

Dode of aangereden wild langs de weg:
bel 0900-8844 politie (geen spoed)

Doden dieren of een vuilstort in het bos (langs de routes):
Bel het calamiteitennummer van Staatsbosbeheer 06-11882512 (let op naar dit nummer kan je alleen bellen niet sms’en of WhatsAppen)

Vragen over de ruiter en menroutes:
Mail naar : info@paardenvriendenveluwe.nl

Staatsbosbeheer vraagt bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven, de natuur te beschermen en de Buitencode in acht te nemen.
De Buitencode bestaat uit vijf regels:
* Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
* Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
* Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag
* Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
* Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

De Buitencode is een samenwerking tussen de NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen, en mede mogelijk gemaakt door het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat