Uitnodiging recreatiezonering Kootwijk

Uitnodiging inloopmiddag over rustgebieden voor broedvogels:
Het gaat niet goed met de Veluwse natuur. Daarom is Provincie Gelderland op zoek gegaan
naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens.
Samen met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers is een
recreatiezoneringsplan opgesteld. De komende tijd worden maatregelen uit het plan stap
voor stap uitgevoerd. Het inrichten van rustgebieden voor broedvogels op o.a. het
Kootwijkerzand en Stroese Heide tijdens het broedseizoen is een van de maatregelen. Zo
werken we samen aan een sterke en gezonde Veluwe.

Graag nodigen wij u uit voor een inloopmiddag in de werkschuur van Staatsbosbeheer. U bent
welkom op vrijdag 9 februari van 16:00 uur tot 18:00 uur.
Tijdens deze inloopmiddag informeren we u graag over de uitvoering van de maatregelen uit het recreatiezoneringplan in uw omgeving. Het gaat o.a. om de inrichting van rustgebieden voor broedvogels in een deel van het Kootwijkerzand en op de Stroese Heide van 15 maart tot 15 juli. Met als doel dat vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit ruimte en rust krijgen om hun nest met jongen op de grond groot te brengen en tot broedsucces te komen.
In de werkschuur zullen een aantal tafels worden ingericht met informatie over de maatregelen en de vogels waarvoor we dit doen. Bij deze tafels kunt u vragen stellen aan collega’s van Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland ook de gemeente Barenveld is aanwezig.

Adres werkschuur Staatsbosbeheer:
Werkschuur Staatbosbeheer Lovinklaan 2a 3775 KW Kootwijk.

Dit bericht is geplaatst in Berichten SBB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *