Nieuwsbrief mei 2020

bouwpakket banken

Bij de Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe is het soms draf en soms halthouden. De draf van het begin van het jaar met de toegekende subsidies, de sponsoring van banken en rustplaatsen en het plannen maken om alles te realiseren werd een halthouden door de coronaontwikkelingen. De werkdag met de vrijwilligers moest geannuleerd worden. Maar in stap tempo is er wel voortgang voor het onderhoud en inrichting van de ruiter en menpaden. Wat gebeurt er op de achtergrond:

De banken die gesponsord worden door het Toeristisch Platform Apeldoorn en Go Barnveld zijn afgeleverd. Staatsbosbeheer heeft aangeboden om de banken te monteren en klaar te maken voor plaatsing. Het hout voor de aanbindhekken is ook binnen. Nu de coronamaatregelen wat versoepeld worden, willen we in kleinere groepen snel alles gaan plaatsen. Hiervoor willen we nog een beroep gaan doen op de vrijwilligers.

(Foto van het bouwpakket van de banken)

wals

De firma Viets Staalconstructies in Harskamp heeft een prachtige padensleep met rol beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de paden. Hiermee kunnen de paden zowel geprofileerd worden als glad aangedrukt worden. Dank voor deze mooie aanvulling van het materieel. De eerste paden zijn al gedaan met een mooi vlak resultaat.

De Stichting heeft de aannemer Schriek en Hol gevraagd een deel van een pad tussen de knooppunten 12 en 13 met groot materieel te ontdoen van Amerikaanse vogelkers. Omdat deze soort weer uit loopt als je hem afknipt is er voor gekozen deze struiken te rooien. Door ze met wortel en al te verwijderen is dit een ingreep waar we lang plezier van zullen hebben.

Een aantal vrijwilligers hebben de paden al kunnen slepen met eigen materiaal. Dank hiervoor. We hopen dat het slepen met enige regelmaat na het broedseizoen georganiseerd kan gaan worden.


Staatsbosbeheer heeft bij een aantal paden herstelwerkzaamheden uitgevoerd na de bosbouwactiviteiten, andere meer bij de Asselseweg in Kootwijk. Deze zijn nu weer op conditie gebracht. Het overleg met Staatsbosbeheer over het onderhoudscontract loopt nog steeds door.

De stichting heeft bij Provincie een verzoek ingediend om op alle toegangshekken tot het uitrijgebied ruitersluitingen te plaatsen. Het overleg loopt ook nog. De Stichting zou dit zelf willen aanvullen met opstaphulpen en dit tot nieuwe standaard te maken. Allemaal voor een makkelijke en veilige toegang.

Met Routebureau Veluwe wordt steeds contact gehouden over de voortgang van het knooppunten netwerk en de bebording in het veld. Ook hier is vertraging in de planning. Een goede routekaart die ook digitaal beschikbaar is, blijft een wens van de Stichting.

Intern bij de Stichting wordt gewerkt aan een eigen website voor informatie over het gebied, de activiteiten en de routes die gereden kunnen worden. Een digitale routekaart komt natuurlijk op de site te staan.

Ook wordt in breder verband gesproken over een duurzame financiering van de activiteiten van de stichting voor het onderhoud. Een te grote afhankelijkheid van subsidies of sponsoring lijkt niet wenselijk op lange termijn. Diverse richtingen zijn mogelijk, maar ook hier zijn de overleggen stil gelegd. Suggesties zijn altijd welkom, we willen graag alle mogelijkheden onderzoeken en bezien. Het is een thema wat de komende tijd zeker weer gaat spelen.

We houden contact en hopen later dit jaar elkaar weer te ontmoeten voor een gezellige werkdag.

Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *