Nieuwsbrief februari 2022


Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe

nieuwe vierkante markering

Het plaatsen van de nieuwe vierkante markeringspalen is een belangrijke stap in de uitrol van een groot ruiter- en men-netwerk van routes en paden wat de gehele Veluwe moet gaan omvatten. Dit netwerk wordt geheel gedigitaliseerd aangeboden om te kunnen gebruiken met smartphone, routeplanner etc. Op de site van www.ruiterenenmennen.nl zijn de knooppunt nummers al aangepast. Meer info voor routes op de rest van de Veluwe is te vinden op https://www.visitveluwe.nl/routes-op-de-veluwe/paardrijden-op-de-veluwe .

Het plaatsen van de nieuwe vierkante markeringspalen met knooppunten nummers door het Routebureau Veluwe gaat voorspoedig. In het gebied Midden-Veluwe worden eerst in het oostelijke gedeelte, binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn, de palen geplaatst. Het gaat met name om de terreinen van Staasbosbeheer. De financiering van het netwerk wordt gedaan door de gemeente Apeldoorn. Met Gelders Landschap wordt nog overlegd over de plaatsing van markeringspalen. Op het terrein van Staatsbosbeheer zijn bijna alle palen met nummers al geplaatst en ook palen met aanduidingen tussen de knooppuntnummers in. Het vinden van de juiste routes wordt makkelijker, ook al omdat alle oude markeringen zijn verwijderd.

oude ronde markering

Aan de westkant van de Midden-Veluwe, bij de gemeente Barneveld, is er nog het oude netwerk met de oude ronde markeringspalen. Er is nog geen akkoord vanuit gemeente Barneveld voor de financiering van de uitrol van het nieuwe netwerk. Routebureau Veluwe heeft samen met Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe een voorstel aan gemeente Barneveld gedaan om de uitrol van het netwerk met hulp van vrijwilligers uit voeren. Hopelijk kunnen dan nog op korte termijn de eerste markeringspalen de grond in om een groot digitaal netwerk mogelijk te maken.

Bij een akkoord van de gemeente Barneveld voor de financiering van het netwerk, kunnen plannen gemaakt gaan worden voor de plaatsing van de markeringspalen. Dan zal er een oproep gedaan worden aan de vrijwilligers om mee te helpen. Veel handen maken immers licht werk.

De combinatie van COVID en de regels van het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) maakt het lastig om weer een grote werkdag met veel vrijwilligers voor het onderhoud aan de paardenpaden te organiseren. In overleg met Staatsbosbeheer is gekozen om meerdere kleinschalige activiteiten uit te voeren in het voorjaar om de kwaliteit van de paden en infrastructuur te verbeteren. De paden kunnen na de winter weer strak gelegd worden door de paden te slepen. Er zijn nog opstaphulpen die geplaatst kunnen worden en ruitersluitingen op toegangshekken aangebracht kunnen worden. Voor twee hele slechte plekken in de paden heeft Staatsbosbeheer al een aannemer opdracht gegeven om verbeteringen aan te brengen.

Vanuit de Recreatiezonering voor de Veluwe is weinig nieuwe informatie bekend geworden. Er worden veel details uitgewerkt en besluitvorming voorbereid. Wel komt naar voren dat binnen de zonering er steeds meer gedacht wordt over het scheiden van de gebruikers. Wandelaars, fietsers, ruiters- en menners en mountainbikers worden gevraagd zoveel mogelijk hun eigen paden te gebruiken om drukte en onverwachte ontmoetingen te voorkomen en zo ook de kwetsbare gebieden op de Veluwe te ontzien. Een publiciteitscampagne hiervoor wordt voorbereid.

Vanuit de Provincie en de gemeenten op de Veluwe wordt in verschillende projectgroepen onderzocht hoe een duurzame financiering van toeristische infrastructuur ingericht kan worden. Bij de infrastructuur worden dan genoemd het opzetten van een knooppuntennetwerk voor verschillende gebruikers, plaatsen van informatieborden, plaatsen van banken en rustpunten, maar ook het onderhoud van paden op een kwalitatief niveau. Er zijn verschillende suggesties aangedragen hoe deze financiering in te richten. Dat kan met betaalde parkeerplaatsen, met vignetten of uit algemene middelen. Er worden pilots gehouden voor het bepalen van de beste financieringsmethode die recht doet aan de wensen en mogelijkheden van de gebruikers en die ook op langere termijn uitvoerbaar blijft.
Voor de paardenpaden wordt gedacht aan een proef met een vrijwillig vignettensysteem. De opzet van de proef wordt nog uitgewerkt, er zal nog veel meer informatie beschikbaar komen hierover. Een eerste artikel is al verschenen in De Telegraaf: ’Veluwe wil mountainbikers en ruiters laten betalen voor onderhoud’ . Paardenvrienden Midden-Veluwe is gevraagd om mee te denken bij het inrichten van de vignettenproef en zal daarbij letten op de belangen van de ruiters en menners.

Aan de website van Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe wordt steeds gewerkt en informatie toegevoegd. Melden van gevaarlijke situaties of zaken die aangepakt moeten worden kan altijd via het emailadres: info@paardenvriendenveluwe.nl

Het zou gezellig zijn elkaar weer te ontmoeten en samen te werken aan de paden op onze prachtige Veluwe. Tot ziens en blijf gezond!!

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbrief. Bookmark de permalink.