Nieuwsbrief september 2021

Save the date
Zoals het er nu uitziet met het versoepelen van de corona maatregelen kunnen we weer een werkdag organiseren. Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 30 oktober. Naast het snoeiwerk om de paden vrij van begroeiing te houden is er ook achterstallig onderhoud en reparatie van rustplaatsen nodig. Ook zijn er nog verzoeken voor het plaatsen van opstaphulpen en het monteren van ruitersluitingen op een paar toegangshekken om een veilige doorgang mogelijk te maken. Misschien moeten de paden op sommige stukken gesleept of geprofileerd worden. Begin deze maand zal er een inventarisatie van de noodzakelijke werkzaamheden bij de paardenpaden gemaakt worden en dan kan de kluslijst voor de werkdag opgemaakt worden.
Melden van gevaarlijke situaties of zaken die aangepakt moeten worden kan altijd via het emailadres: info@paardenvriendenveluwe.nl.
We sluiten de werkmiddag gezamenlijk af in de loods van Staatsbosbeheer in Kootwijk met een drankje en een hapje.

Twee markeringen, wat te kiezen?
In het gebied van de Midden-Veluwe worden door Routebureau Veluwe nieuwe markeringspalen met knooppuntnummers geplaatst. Dit is onderdeel van het ambitieuze plan om over de paardenpaden op de gehele Veluwe één knooppuntensysteem uit te rollen. Zo wordt het mogelijk om van de Randmeren helemaal naar de Veluwezoom te rijden over gemarkeerde paardenpaden zonder te verdwalen. Dit nieuwe knooppuntensysteem wordt geheel gedigitaliseerd voor gebruik met routeplanners en smartphones.

Op de Midden-Veluwe bestond al een knooppuntensysteem, herkenbaar aan de ronde palen met bordeauxrode en witte markeringsbordjes. Maar om de verschillende gebieden en paden op de Veluwe met elkaar te verbinden moet de bestaande nummering soms aangepast wordt. De nieuwe markeringspalen zijn vierkant met een diamantkop en hebben een nummering die kan afwijken van de nummering op de ronde palen. De bordjes zijn ook bordeauxrood en wit. Het nieuwe knooppuntensysteem wordt in fases uitgerold. Eerst is het gebied tussen Kootwijk, Ugchelen en Hoenderloo aan de beurt. Later wordt het gebied tussen Stroe, Harskamp en Kootwijk voorzien van de nieuwe markeringspalen.


Onderweg staan vaak beide markeringspalen, oud en rond of nieuw en vierkant, vlak bij elkaar. Het oude netwerk met de knooppuntnummers is nog steeds in gebruik en digitaal terug te vinden op de site van Ruiterenenmennen.nl en buitenrijden.nl. Deze routeplanners gebruiken nog het oude systeem.

Herstel rustplaats
De aanbindhekken en stands op de rustplaats met picknickbank tussen knooppunt 10 en 11 lijken door onbekenden vernield te zijn. Stichting Paardenvrienden zal uit eigen middelen nieuw hout voor de aanbindhekken bestellen en het herstel op de kluslijst plaatsen voor de werkdag op 30 oktober.

Zodra alle markeringen van het nieuwe systeem geplaatst zijn komen ook de nieuwe digitale versies en kaarten beschikbaar voor gebruik en download. De oude markeringen worden wellicht al van af oktober verwijderd. De routeplanner van Ruiterenenmennen zal dat in één keer alle nieuwe knooppuntennummers overnemen en overgaan naar het nieuwe systeem.

Bij twijfel onderweg, kies voor het oude systeem met de ronde palen en vervolg de bekende routes over de prachtige paden door bossen of langs heidevelden of zandverstuivingen.

Update recreatiezonering
Uit de conceptkaarten en voorgestelde maatregelen valt af te leiden dat het allergrootste deel van de paardenpaden op de Midden-Veluwe behouden blijven voor het gebruik gedurende het gehele jaar. Een pad zal wel gedurende het broedseizoen worden gesloten maar blijft wel bestaan. Er zijn nog wel een aantal dubbele paden die nagenoeg naast elkaar lopen. Deze dubbellingen zullen opgeheven gaan worden.

Gezocht: Bestuurslid
De stichting Paardenvrienden Midden Veluwe is naarstig op zoek naar een bestuurslid om de vacature voor Hoenderloo in te vullen. Er zijn veel ruiters en menners in Hoenderloo en het bestuur wil graag de contacten met deze gebruikers versterken om hun wensen, ideeën en suggesties voor onderhoud en belangenvertegenwoordiging mee te kunnen nemen in alle plannen. Voor meer informatie over de vacature bel met Jaap van den Ende op 06 46598320.

De plannen voor de activiteiten van de Stichting voor het onderhoud en aanbrengen van voorzieningen liggen klaar. Opstaphulpen zijn er, ruitersluitingen kunnen besteld worden, materialen voor aanbindhekken zijn er al. Er is werk genoeg en veel handen maken licht werk. Een mailing met meer details van wat, waar, en aanmelding voor de werkdag van 30 oktober zal nog later verstuurd worden.

Het zou gezellig zijn elkaar weer te ontmoeten en te werken aan de paden op onze prachtige Veluwe. Tot ziens en blijf gezond!!

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbrief. Bookmark de permalink.