Nieuwsbrief juli 2022

Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe

Vaak blijven veel ontwikkelingen zich op de achtergrond afspelen tot dat er een duidelijk beeld of een beslissing is gekomen. Dat geldt ook voor een aantal ontwikkelingen die spelen rond de paardenpaden op de Midden-Veluwe en het onderhoud ervan.

Rond Kootwijk
Het belangrijkste nieuwsfeit is dat de gemeente Barneveld heeft ingestemd met de financiering en aanleg van een routesysteem, gemarkeerd met nieuwe palen en bordjes welke aansluit bij het al bestaande regionale ruiternetwerk op de Veluwe. Zo’n 76 kilometer aan ruiterpaden wordt opnieuw ingericht, opgenomen in de routes en ten minste vijf jaar lang onderhouden. Daarvoor trekt de gemeente Barneveld nu het benodigde budget van 32.500 euro uit, afkomstig uit het Ontwikkelingsfonds Platteland. Het gaat om routes bedoeld voor ruiters en menners, in de aansluitende omgeving van Kootwijk, het Kootwijkerzand, Stroe, het Stroeërzand en het gebied ten westen van Garderen.

Gevraagd: hulp bij de aanleg routenetwerk
Bij de aanleg van het routesysteem en het plaatsen van de markeringspalen langs de paden wordt hulp gevraagd van de vrijwilligers van Paardenvrienden Midden Veluwe. In de periode van de laatste twee weken van juli en de eerste week van augustus worden de palen gezet. Twee vrijwilligers gaan samen met de uitvoerder van Routebureau Veluwe op pad om de palen in de grond te plaatsen en de markeringen aan te brengen. Ter plekke wordt alles gedigitaliseerd om later ook weer papieren kaarten van te maken en sites van routeplanners aan te passen. Naar schatting 100 palen moeten geplaatst worden en gemiddeld worden er 8 tot 10 per dag geplaatst. De hulpvraag is dan voor vrijwilligers die een dag mee willen helpen bij het plaatsen. Als vrijwilligers in tweetallen willen werken zal daar rekening mee worden gehouden.
Graag opgeven via info@paardenvriendenveluwe.nl

Rond Hoenderloo
De inventarisatie van mogelijke verbeteringen aan de paden rond Hoenderloo vordert. De verbeteringen kunnen zijn van klein snoeionderhoud tot werk met groot materieel door een aannemer. De verbeteringen worden overlegd met Staatsbosbeheer naar mogelijkheden en uitvoering ervan. Alle gebruikers van de paardenpaden rond Hoenderloo kunnen suggesties en aanbevelingen voor de paden inventarisatie sturen naar: info@paardenvriendenveluwe.nl

Recreatiezonering
Het recreatiezoneringsplan Veluwe is op 17 mei door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld. Diverse instanties en terreineigenaren zullen de komende tijd de maatregelen voor de invoer van het plan uitwerken en bekend maken. Voor de paardenpaden op de Midden-Veluwe lijkt bij eerste overleg met Staatsbosbeheer niet veel te veranderen. Een paar kleinere aanpassingen of omleggingen, maar nauwelijks sluiting van paden. Wel dat in het broedseizoen een pad langs de rand van het Kootwijkerzand, tussen punt 16 en 44, tijdelijk wordt afgesloten. Het pad blijft bestaan en buiten het broedseizoen kan het pad weer gebruikt worden.

Vignetten?
Voor de financiering van de infrastructuur en het onderhoud van routesystemen op de Veluwe wordt een pilot uitgewerkt voor een vignettensysteem. De pilot moet uitwijzen wat de daadwerkelijke kosten van beheer en onderhoud zijn en of bijdragen van gebruikers via donaties of vignetten nodig zijn. Hierbij worden zowel de mountainbikers als ruiters en menners als gebruikersgroepen meegenomen. Ook wordt onderzocht hoe de inzet van de vrijwilligers bij het onderhoud kan worden meegewogen. De gemeenten Apeldoorn en Barneveld en Routebureau Veluwe zijn ook aangesloten bij deze pilot.

Tractorcursus voor vrijwilligers
Verdergaande regelgeving maakt er meer gevraagd wordt van vrijwilligers op het gebied van kennis en opleiding bij het gebruik van zwaarder gereedschap of werktuigen. Dat geldt ook voor het gebruik van tractoren, groot en klein, bij het onderhoud van de paardenpaden op de terreinen van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer nodigt die vrijwilligers uit die hun eigen tractor gebruiken om een dagcursus voor de diverse aspecten van veilig werken in het terrein en juist gebruik van het materiaal. Staatsbosbeheer zal de cursus bekostigen en moedigt de vrijwilligers die hun tractor willen inzetten aan om deel te nemen. Alleen de vrijwilligers die de cursus gevolgd hebben mogen straks met de tractor nog het bos in om te slepen of te bladblazen. Geef je op voor de cursus op: info@paardenvriendenveluwe.nl  We hopen op een meerdere cursisten die straks met de tractoren kunnen helpen bij het onderhoud van de paardenpaden.

Werkmiddag op 12 november
In het najaar willen we weer een vrijwilligers werkmiddag gaan organiseren. De datum is vastgesteld op 12 november. Een “save the date” mail zal nog een keer in september verzonden worden. Vooraf zullen de paden geïnspecteerd worden en de noodzakelijk werkzaamheden in kaart gebracht worden. Aanbevelingen voor werkzaamheden, suggesties voor verbeteringen of melden van onveilige situaties zijn altijd mogelijk op: info@paardenvriendenveluwe.nl

Bestuur Paardenvrienden Midden Veluwe.
Jaap van den Ende
Mobiel 06 46598320
https://paardenvriendenveluwe.nl

Aanvullingen van Staatsbosbeheer
Zoals hierboven al beschreven is het recreatiezoneringsplan goedgekeurd door de Provincie Gelderland. De komende tijd zal Staatsbosbeheer met verschillende belanghebbende in gesprek gaan over de planning en uitvoering van de verschillende maatregelen. Duidelijk is al dat dit de komende jaren gefaseerd zal gebeuren. Voor het ruiter- en mennetwerk betekent dit her en der nog wat aanpassingen op het netwerk. Ik verwacht dat ongeveer 95% van het netwerk blijft zoals het nu is.

Mooi om alvast te melden dat we een oplossing hebben gevonden voor het ruiterpad door het Kootwijkerduin. Dit pad kan openblijven. De komend tijd ga ik o.a. met betrokkenen in gesprek over deze oplossing.

Op korte termijn zal Routebureau Veluwe de nieuwe markering op grondgebied van Barneveld gaan uitrollen, dit is erg mooi nieuws. Omdat we binnen het project recreatiezonering nog in gesprek zijn over de laatste aanpassingen aan het netwerk kunnen we deze wijzigen nog niet meenemen. Goed om te weten dus dat er in de winter nog wat wijzigingen worden doorgevoerd op het netwerk.

Campagne blijf op de paden.
We komen helaas nog heel regelmatig ruiter en of menner tegen buiten de ruiterpaden. Daarom starten we deze zomer een campagne op om ruiters en menners bewuste te maken van het fantastische netwerk wat we hebben en waarom het belangrijk is om op de ruiter en menpaden te blijven. Daarom nogmaals de oproep gebruik alleen de ruiter en menpaden en laat daarmee zien dat ook jij supporter bent van Stichting Paardenvrienden Veluwe en alle vrijwilligers die zich inzetten voor het netwerk op de Midden-Veluwe.

Parkeerplaats Kootwijkerzand
Recent heeft de parkeerplaats bij het Kootwijkerzand een opknapbeurt gehad. In overleg met Stichting Paardenvrienden Veluwe is het zand wat is vrijgekomen tijdens de werkzaamheden gebruikt bij het verbeteren van een aantal ruiter- en menpaden in de omgeving van de parkeerplaats.

Laurens Jansen
Senior Boswachter Publiek

Dit bericht is geplaatst in Berichten SBB, Nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *